bitki özü

n. nectar, honey, sap
* * *
sap (n.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mantar özü — is., bit. b. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • qaragilə — 1. sif. Dənəsi, giləsi qara olan. Qaragilə üzüm. 2. is. Salxımlı qara və ya qırmızı turş meyvəsi olan kol bitki və bu bitkinin meyvəsi. Qaragilə xırda kol bitki olub, sıra ilə düzülmüş yumurtaşəkilli yaşıl yarpaqları və tək tək yerləşən çəhrayı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetişmək — f. 1. Bir istiqamətdə gedərək nəzərdə tutduğu bir yerə çatmaq, yetmək, varmaq, varid olmaq. Yüzbaşının çavuşu Nəzərəli at üstə, çaparaq yetişər xərmənə. C. M.. <Hacı:> Kəndə yetişəndən sonra Almaz uzunboğaz çəkməsini keçi piyi ilə yağlayıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bal — is. 1) Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde 2) Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı 3) Ağaçların… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küspe — is., Far. kusbe 1) Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı O gövdeleri küspe terleri döken ve dallarından mis kokulu ballar akan yemiş ağaçlarıyla... Y. K. Karaosmanoğlu 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • odunlaşma — is., bit. b. 1) Bazı bitki hücrelerinde odun özü denilen bir kimyasal madde alarak odunsu bir duruma girmeleri olayı 2) mec. Kabalaşma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vuts — (Qax) yeməli, yabanı bitki adı. – Vuts dağda pitir, özü də yemə: yaxşı oluy. Yy …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • nüvə — is. 1. Bir şeyin daxili, mərkəzi hissəsi. Atom nüvəsi (atomun mərkəzi, müsbət yüklü hissəsi). Yerin nüvəsi. – Çalağanlar Yer üzündə səs oğruları; Sərhədlərdən sərhədlərə ölüm çəkənlər; Meşə qırıb, dağ uçurub; Çay, dəniz yarıb; Yer şarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zavallı — sif. 1. Dolu, istilik və s. nəticəsində zədələnmiş (ağac, bitki, meyvə və s. haqqında). Zavallı alça. Zavallı yarpaqlar. 2. Acınacaq halda olan, yazıq, biçarə, başıbəlalı, bədbəxt. Zavallı adam. Zavallı uşaq. – <Maral:> Məktəbi bitirmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.